Składowanie towarów bez odprawy

Składowanie towarów bez odprawy

Import i eksport towarów nie zawsze odbywa się wg. schematu: załadunek – transport – rozładunek. Jeśli towar przekracza granicę z państwem trzecim, konieczna jest obsługa celna zarówno w kraju wywozu jak i kraju przywozu. Narzędziami, które usprawniają takie transporty są składy i agencje celne.

Agencja celna


Agencje celne są to podmioty handlowe, nie państwowe i pełnią rolę usługową. Zatrudnieni w nich agenci są profesjonalistami w zakresie prawa celno-podatkowego, dlatego warto skorzystać z ich porad i pomocy. Agencja celna w swojej ofercie oprócz tego ma: przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji do procedury, dokonywanie zgłoszeń celnych, sprawdzanie druków znaków CE, pomoc w przygotowywaniu deklaracji np. Intrastat, składowanie w miejscu uznanym

Skład celny


W miejscu uznanym i kontrolowanym przez dany Urząd Celny można przez nieograniczony czas (chyba, że długie składowanie zagraża zdrowiu istot żywych lub środowisku) składować towary, których obsługa celna, z różnych powodów, jeszcze się nie rozpoczęła. Skład celny jest bardzo często wykorzystywany, m.in. wtedy, gdy towar posiada niekompletną dokumentację, uniemożliwiającą dokonanie odprawy, gdy towar przyjechał zbyt wcześnie, a importer chce odwlec w czasie płatności za VAT i cło.