Spedycja w różnych gałęziach transportu

Spedycja w różnych gałęziach transportu

Działania spedycyjne mają za zadanie odpowiednią koordynację przewozu towarów z jednej lokalizacji do drugiej. Dodatkowo firmy spedycyjne są w stanie zapewnić przygotowanie najbardziej korzystnej oferty transportowej, czy też wybranie sprawdzonych podwykonawców, czyli choćby przewoźników.

Różne gałęzie spedycji

W ramach działań spedycyjnych obsługiwane są takie gałęzie transportu jak:

transport towarów
Logit transport
  • drogowy,
  • morski,
  • kolejowy,
  • lotniczy.
    Dla każdej gałęzi spedycja międzynarodowa realizuje nieco inne działania. Jednocześnie w ramach spedycji międzynarodowej spedytor dokonuje wyboru jak najbardziej dopasowanego środka transportu. Znaczenie ma między innymi koszt realizowania transportu towarów, ale również czas realizacji transportu czy bezpieczeństwo przewożenia ładunków.

Zakres działań spedytora a spedycja krajowa

To jakie działania zapewnia firma, które realizuje spedycję krajową zależy od umowy spedycyjnej. Firmy spedycyjne mogą realizować usługi, które pozwalają na efektywny transport towarów, ale mogą wykonać również dodatkowego usługi związane z zaopatrzeniem czy dystrybucją.
Przy realizowaniu spedycji w skali międzynarodowego firmy spedycyjne zajmują się również załatwieniem formalności, które są związane choćby z ubezpieczeniem ładunków czy obsługą celną. Odpowiednio realizowana spedycja staje się ważnym elementem transportu oraz logistyki, gdyż pozwala zapewnić znacznie mniej czasochłonne czy tańsze rozwiązania przy przewożeniu towarów. Oczywiście działania spedycyjne nie mogą być oderwane od innych potrzeb obsługiwanych przedsiębiorstw.